Zde naleznete fotografie našich želviček v novém domově.

Fotorgafie nám můžete posílat na email: drahaas@centrum.cz.